el mundoprices

 

:עלויות כוללות
תכנון ,יעוץ טלפוני ,מיילים וקבלת המסלול על דיסק
פגישה אישית או הדפסת המסלול כרוכה בתשלום נוסף

:שינוייםשינוי מסלול או שינוי משך הזמן בחו"ל, לאחר סיכום המסלול –כרוכה בתוספת של 60 ש"ח


כל יום נוסף100
ש"ח

עד 7 ימים
770
ש"ח

 

 

:ביטול הזמנה

ביטול עסקה לאחר קבלת מסלול הטיול –אינה מזכה החזר כספי

מחירון