תנאי שמוש באתר

אתר אל מונדו www.elmundo.co.il . מספק את שירותיו בצורה חופשית, ללא עלויות הרשמה או דמי שימוש.
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. יחד עם זאת, תנאי השימוש מיועדים לגברים ונשים כאחד. השימוש באתר אל מונדו www.elmundo.co.il , לרבות החשיפה לתכניו ושירותיו, כפוף ומותנה, בצורה חד משמעית, להסכמתו של הגולש (קרי: המשתמש) בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כפי שמובאים להלן:

  1. זכויות השימוש באתר
    1.1זכויות יוצרים
    זכויות היוצרים שמתייחסים לאתר אל מונדו
    , לרבות העיצוב, שייכים לאתר אל מונדו . תנאי השימוש באתר מקנים למשתמשים זכות לשימוש אישי והוגן בתכני האתר, בכפוף לדין וללא שימוש מסחרי כלשהו 
    1.2כל אדם או גוף המפרסם תכנים באתר מצהיר בזאת כי הינו בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן אשר הוא מפרסם באתר וכי כל התכנים מפורסמים בכפוף לתקנון האתר ותנאי השימוש
  2. קישורים באתר

 2.1אתר אל מונדו אינו אחראי לתוכן האתרים אשר קיימים אליהם קישורים מתכני האתר, לרבות טיב או אופי השירות הניתן בהם. האתר אינו אחראי לאתרים אילו ואין בקישורים הללו משום המלצה כלשהי לשימוש בהם. הקישורים באתר נמצאים לנוחיות המשתמשים בלבד.
3.   שימוש בתכנים המופיעים באתר
3.1 השימוש בתכנים המופיעים באתר אל מונדו -הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. ניתן להשתמש בתכנים המופיעים באתר אל מונדו -ללא כל אישור  מקדים ממפרסם התוכן ו/או מהאתר אל מונדו, כל זאת בכפוף לתנאי השימוש באתר והסכם השימוש בתכני האתר.                        
3.2 אנו מדגישים כי אין לעשות כל שימוש לרעה בתכנים המופיעים באתר אל מונדו, לרבות שימוש כלשהו למטרת פעולות לא חוקיות, מכל סוג שהוא.
3.3 - אתר אל מונדו - אינו אחראי בשום צורה שהיא לגבי דיוק ו/או שלמות התכנים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות משתמשי האתר בלבד. אתר אל מונדו לא ישא באחריות ,מכל סוג, לגבי תביעות נזקים ו/או תביעות הוצאות הנגרמות למשתמשים בתוכן האתר בעקבות השימוש בתוכן.
3.4 - אין לבצע שום שינויי בתכנים הנלקחים מאתר אל מונדו -. יש להשתמש בתוכן כפי שהוא, ללא כל עריכה נוספת או תוספת לתוכן, לרבות ללא שינוי בקישורים המופיעים בתכנים עצמם. העושים שימוש בתכנים שנלקחו מאתר אל מונדו -, מחויבים להשאיר את הקישורים המובאים בגוף המאמר, לרבות בחתימה. בנוסף, יש להשאיר קישור ל-כל זמן שהתוכן מפורסם באתר.

תנאי פרטיות
4    אתר אל מונדו - מתחייב שלא להעביר את המידע שהוזן על-ידי המשתמשים באתר במסגרת תנאי השימוש באתר, לגורם שלישי.